ArboHealth is dé ideale partner

bij verzuimmanagement, reïntegratie (intern/extern) en preventie. ArboHealth biedt een team van deskundigen (geregistreerde bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten, arbeidsdeskundigen, bedrijfsfysiotherapeut, bedrijfsmaatschappelijk werkster) die samen met u werken aan een zo laag mogelijk verzuimniveau en een gezond bedrijf . De eigen verantwoordelijkheid van de werkgever maar ook van de werknemer is vereist en staat hierin centraal. ArboHealth zorgt voor de juiste medische en arbeidsdeskundige beoordeling en zoekt samen met werknemer en werkgever naar de beste oplossing voor beide partijen. Eventueel kunnen interventie-bedrijven worden ingeschakeld (mediation, OCA, Winnock, HSK, etc.).

Links naar Partners

UWV - Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen | CWI - Centrum voor Werk en Inkomen

WVP - Wet Verbetering Poortwachter | ARBOUNIE | ARBONED